Regulamin Willa Maciejka

 1. Doba hotelowa 15.00-10.00
 2. Cisza nocna 22.00-7.00
 3. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za cały, uprzednio zarezerwowany pobyt wraz z opłatą klimatyczną .
  W przypadku rezygnacji z pobytu, w terminie wcześniejszym niż zadeklarowano i zarezerwowano, nie ma możliwości zwrotu uiszczonej opłaty za pobyt.
 4. Życzenie możliwości przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać najpóźniej 24 godziny przed wyjazdem Gościa. Życzenie takie zostanie uwzględnione w miarę dostępności miejsc.
 5. Właściciele oraz obsługa Willa Maciejka, nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci oraz osoby nieletnie, przebywające na terenie obiektu. Na całym terenie obowiązuje ustawowy i nieustanny nakaz dozoru rodzicielskiego. Dzieci i osoby nieletnie, przebywają na terenie obiektu pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność ich opiekunów prawnych. Rodzice są zobowiązani do przypilnowania dzieci, aby posprzątły zabawki po skończonej zabawie.
 6. W Willi Maciejka obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 7. Willa Maciejka nie świadczy usług serwisu pokojowego oraz sprzątania pokoi podczas pobytu. Gość dba i zapewnia porządek w pokoju lub apartamencie, który wynajmuje oraz w częściach wspólnych, oddanych do dyspozycji wszystkich Gości.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz śmiecenia.
 9. Prosimy o segregowanie śmieci zgodnie z wytycznymi na tablicy w kuchni.
 10. Pampersy prosimy wyrzucać do zielonego kontenera znajdującego się przy wyjeździe z posesji.
 11. Gość w dniu wyjazdu pozostawia pomieszczenia w ogólnym porządku.
 12. Wymiana pościeli podczas pobytu obowiązuje przy zakwaterowaniu dłuższym niż siedem dni lub na życzenie za dopłatą 50 zł.
 13. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszystkie ewentualne szkody, uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia wewnątrz i na zewnątrz zajmowanego pokoju lub apartamentu, na terenie całego obiektu powstałe z winy Gościa lub osób go odwiedzających. W przypadku zniszczeń sprzętu lub wyposażenia Willa Maciejka obciąży Gościa kwotą zgodną z wartością zniszczonego przedmiotu.
 14. Willa Maciejka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych lub przedmiotów o wartości naukowej lub artystycznej na terenie obiektu.
 15. Bezpłatny, niestrzeżony parking dla Gości Willa Maciejka znajduje się za budynkiem. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy oraz za pozostawione w nich mienie.
 16. Sprzęt sportowy rekreacyjny oraz wózki dziecięce pozostawiamy w kotłowni/narciarni.
 17. Zabrania się wrzucania nawilżanych chusteczek oraz innych środków higieniczny do toalety.
 18. Wychodząc z sali zabaw/biblioteki/pokoju prosimy gasić światło.
 19. SPA zewnętrzne dostępne jest wg oferty dla dorosłych oraz dzieci powyżej lat 10 (tylko pod opieką dorosłych) w godzinach 18.00-21.00 od piątku do niedzieli. Szlaforki można wypożyczyć u obsługi Willa Maciejka. Korzystanie ze strefy Spa ogrodowego jest na własną odpowiedzialność. Należy zachowąć ostrożność, ze względu na śliską nawierzchnię podczas wejścia do strefy SPA i przed budynkiem.
 20. W przypadku zakłócania porządku, ciszy nocnej lub zakłócania pobytu innym Gościom obsługa Willa Maiejka oraz osoby do tego upoważnione, powołując się na art. 193 Kodeksu Karnego, mogą podjąć stosowne kroki, wobec osób nie stosujących się do regulaminu oraz ogólnych zasad współżycia, włącznie z usunięciem ich z terenu Willa Maciejka.
 21. W Willi Maciejka nie akceptujemy zwierząt.
Dziękujemy,
Gospodarze Willa Maciejka